Kolejne ekrany sterownika

Dziś tak na szybko reszta ekranów.

Ekran ustawiania daty i godziny

Ekran ustawiania daty i godziny

Zegarek – ustawienie daty i godziny. Sama data nigdzie nie jest wyświetlana, ale jest potrzebna do archiwizowania danych. Potrzebny jest znacznik czasu, aby można było uporządkować informacje.

Kalendarz niestety nie uwzględnia lat przestępnych, więc raz na cztery lata, trzeba będzie poprawić datę na początku marca. Drugim minusem jest brak podtrzymania bateryjnego. Zegar po zaniku zasilania i ponownym powrocie, odczyta ostatnią zapisaną datę i godzinę po czym zacznie odliczać czas od tego miejsca.

Ekran - Przewietrzanie

Ekran – Przewietrzanie

Przewietrzanie – Funkcja ma za zadanie włączyć wentylatory z pełną mocą. Ma być to możliwie najkrótsza pełna wymiana. Prędkość obrotowa wentylatorów, ustawiana jest na pełny zakres, a czas w jakim ma być dokonana wymiana, ustawiany jest przez użytkownika. Domyślnie jest to 15 minut. Dopiero jak wszystko ustawię, sprawdzę ile faktycznie będę potrzebował czasu na wymianę. Sam proces przewietrzania na dzień obecny, może być uruchamiany cyklicznie, o zaprogramowanej godzinie, lub ręcznie, poprzez przycisk start. Po upływie ustawionego czasu, centrala wróci do wcześniejszych ustawień i będzie pracowała normalnie. Podobnie przycisk „stop” realizuje identyczną funkcję. Górna wartość przedstawia czas zaprogramowany, a dolna czas do końca cyklu przewietrzania. W przyszłości, jeżeli będzie to konieczne, dołożę funkcję wykrywania skokowej zmiany wilgotności. Nagły wzrost wilgotności będzie oznaczał, że np. ktoś akurat się kąpie. Aby pozbyć się wilgoci, zostanie włączona funkcja przewietrzania.

Ekran Wentylatory i By-Pass

Ekran Wentylatory i By-Pass

Wentylatory – Okno służy do ustawiania prędkości wentylatorów. Odpowiednio wentylator nawiewny i wywiewny. Wartości podane są w procentach, w pełnym zakresie regulacji wentylatorów. Trzeci przełącznik służy do zmiany stanu klapy by-pass’u. Jest to opcja typu ON/OFF bez stanów pośrednich. Przyciski górne pełnią funkcję banków nastaw. Pierwszy „OFF” wyłączenie centrali. Wentylatory zostają zatrzymane, a klapa by-pass’u zostaje otwarta (ominięcie wymiennika). „1” – nastawy dzienne. Ustawienia te są ustawieniami trybu dziennego. „2” analogicznie tryb nocny. Ma to za zadanie  zmniejszenie wentylacji w nocy. Godziny, o których następuje zmiana trybu, ustawiane są w „ustawieniach” W celu zapewnienia ciągłego nadciśnienia, nie można zmniejszyć nadmuchu poniżej wartości wyciągu + ustawioną różnicę. Rozbieżność między nadmuchem, a wyciągiem, stanowi margines między ilością powietrza wdmuchiwanego, a wyciąganego. Zapas ten ustala się w zakładce „ustawienia”. Jeżeli użytkownik zacznie zmniejszać prędkość wentylatora wejściowego, poniżej prędkości wentylatora wyjściowego + różnica, sterownik automatycznie zmniejszy obroty tego drugiego.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, kontrolowana jest rzeczywista prędkość wentylatorów. Jeżeli z jakiś powodów, zatrzyma się wentylator nawiewny, to program automatycznie zatrzyma wentylator wywiewny. Dodatkowym zabezpieczeniem, będzie presostat różnicowy, mierzący różnicę ciśnienia w mieszkaniu i poza budynkiem. Jeżeli zostanie wykryte podciśnienie w mieszkaniu, presostat wyłączy zasilanie centrali. Ponowne załączenie będzie możliwe dopiero po wyrównaniu ciśnień. Jest to drugi układ bezpieczeństwa, czysto mechaniczny. Zapewniam w ten sposób niewrażliwość na ewentualne zawieszenie się sterownika lub nieprawidłowe działanie.

Ekran Ustawienia

Ekran Ustawienia

Ustawienia – Okno służy do wprowadzania dodatkowych nastaw centrali. Lewa kolumna odpowiedzialna jest za nastawy czasów trybu nocnego, dziennego i godziny przewietrzania.

Po prawej, od góry. Okres t zapisu ustala nam, co ile sekund ma być zapisywany zestaw parametrów na karcie SD. Temp zima/lato jest temperaturą w stopniach Celsjusza, po przekroczeniu której centrala zmienia stan odzysku. Powyżej zadanej temperatury centrala uruchamia tryb letni i odzyskuje chłód. W trybie tym, w nocy, jeżeli temperatura na zewnątrz jest niższa niż w mieszkaniu, otwierana jest klapa by-pass’u, aby możliwie najlepiej wychłodzić mieszkanie przed dniem. Kiedy temperatura zewnętrza zrówna się z wewnętrzną klapa zostanie zamknięta. Przez jakiś czas pozwoli to na utrzymaniu niższej temperatury w mieszkaniu.  Sytuacja odwrotna będzie zimą, gdzie zależy nam na odzysku ciepła.

In/Out – różnica procentowa w prędkościach obrotowych wentylatorów. Zwiększenie tej wartości, zwiększa wymuszoną różnicę między wentylatorem nawiewnym, a wywiewnym.

Kontrast i nasycenie nie został oprogramowany.

Grzegorz M.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.